Het lesjaar start na de zomervakantie 2018 en eindigt aan het begin van de zomervakantie 2019.

Over het algemeen worden er geen lessen gegeven tijdens de schoolvakanties van de basisscholen van de gemeente De Marne en Winsum. O.v.b. - sommige scholen hebben afwijkende vakantiedagen - worden hieronder de basisschoolvakanties en vrije dagen vermeld van het schooljaar 2018/2019. De zomervakantie is bij Noordakkoord iets langer. Ook kan een docent een les laten vervallen. In ieder geval worden 36 lessen gegarandeerd bij wekelijkse les.

Vakanties voor het seizoen 2018 - 2019

Start schooljaar 3 september
Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 23 februari
Goede vrijdag 19 april
Pasen 21 april & 22 april
Meivakantie 27 april t/m 5 mei
Hemelvaartsdag 30 mei
Pinksteren 9 juni & 10 juni
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus