De tarieven* zijn per lesjaar. De tarieven in de linkerkolom zijn zonder subsidie.

Subsidie: Leerlingen jonger dan 21 jaar (de Marne) en jonger dan 18 jaar (Winsum) krijgen subsidie van de gemeente. Deze subsidie wordt door Noordakkoord automatisch in mindering gebracht op het verschuldigde lesgeld. De hoogte van de subsidie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van de gemeentelijke bijdrage. Subsidie wordt alleen toegekend bij automatische incasso.

In de tweede kolom staat het subsidiebedrag voor leerlingen woonachtig in gemeente De Marne. In de derde kolom staat het subsidiebedrag voor leerlingen woonachtig in gemeente Winsum.**

Individuele les

  subsidie de Marne subsidie Winsum
45 minuten per week € 1107,- € 192,- € 130,-
30 minuten per week € 738,- € 128,- € 86,-
20 minuten per week*** € 492,- € 86,- € 56,-
Wekelijkse groepsles      
15 minuten per leerling € 463,- € 66,- € 45,-

Ensemble

     
60 minuten per 14 dagen € 230,-    
       

Strippenkaart

(minimum van 5 lessen lessen van 30 minuten) per les
€ 22,00    

 

  de Marne Winsum

* Bij het tarief voor leerlingen van 21 jaar en ouder komt een toeslag van 21% BTW. Dit geldt niet voor het ensembletarief. Dit bedrag is inclusief BTW.

** HAFABRA leerlingen ontvangen 50% van het toe te kennen subsidiebedrag als het lesgeld door de vereniging wordt betaald.

*** Niet alle docenten geven ook lessen van 20 minuten.