De onderstaande tabel geeft de tarieven* per lestype weer. Het aanbod in lestypes en lesduur verschilt per docent. Bij vragen over andere lesduren, groepslessen, of lesfrequenties, kunt u contact opnemen met de betreffende docent.

Subsidie: Leerlingen jonger dan 21 jaar krijgen subsidie van de gemeente. Deze subsidie wordt door Noordakkoord automatisch in mindering gebracht op het verschuldigde lesgeld. De hoogte van de subsidie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van de gemeentelijke bijdrage. Subsidie wordt alleen toegekend bij automatische incasso. De onderstaande subsidiebedragen zijn per leerling per jaar.

  Aantal termijnen (per termijn)** Subsidie voormalige
gemeenten***
De Marne en Winsum

Individuele les

10 1
20 minuten per week € 52,85 € 516,00 € 86,00
30 minuten per week € 78,65 € 774,00 € 128,00
45 minuten per week € 117,35 € 1.161,00 € 192,00
         

Strippenkaart

5 lessen Per les    
30 minuten (minimum van 5 lessen) € 115,00 € 23,00    

 

 

Financiële ondersteuning minima

Voor mensen met een laag inkomen zijn er bovenop de subsidie vanuit de gemeente Hoogeland extra regelingen. Via de volgende links is meer informatie te vinden omtrent de verschillende regelingen en de daarbij behorende voorwaarden.
MeeDoen! Regelingen: http://leergeldhoogeland.nl/cms-lgh/meedoen-regelingen-nieuw-per-1-januari-2018/
Kindpakket: www.leergeldhoogeland.nl
Westerkwartier: Stichting Leergeld Westerkwartier-noordenveld.

* Bij het tarief voor leerlingen van 21 jaar en ouder komt een toeslag van 21% Dit geldt niet voor het ensembletarief.
** Per termijn wordt er € 1,25 administratie kosten in rekening gebracht. Het is mogelijk in 10, 4, 2 en 1 termijn te betalen.
*** HAFABRA leerlingen ontvangen 50% van het toe te kennen subsidiebedrag als het lesgeld door de vereniging wordt betaald.