De informatie op deze website zal na 1 januari niet meer worden bijgewerkt en is dus niet actueel. De website van het nieuwe Cultuurcentrum Hogeland vind u hier

Het lesjaar begint na de zomervakantie 2020 en eindigt bij aanvang van de zomervakantie van 2021.

In de week van 24 augustus 2020, vangen de lessen aan, in overleg met de docent. Over het algemeen genomen worden er geen lessen gegeven tijdens de schoolvakanties van de basisscholen van de voormalige gemeenten Het Hogeland.
Onder voorbehoud (sommige scholen hebben afwijkende vakantiedagen) worden hieronder de basisschoolvakanties en vrije dagen vermeld van het schooljaar 2020/2021.
De zomervakantie is bij Noordakkoord iets langer. Ook kan een docent een les laten vervallen. Dit zal dan door de docent met de leerlingen worden gecommuniceerd. In ieder geval worden 36 lessen gegarandeerd bij wekelijkse les.

Vakanties voor het seizoen 2019 - 2020

Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag 2 april
Pasen 4 en 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 1 mei t/m 9 mei 2021
Hemelvaartsdag 13 t/m 14 mei 2021
Pinksteren 22 mei t/m 24 mei 2021
Zomervakantie  10 juli t/m 22 augustus 2021