Het lesjaar start na de zomervakantie 2017 en eindigt aan het begin van de zomervakantie 2018.

Over het algemeen worden er geen lessen gegeven tijdens de schoolvakanties van de basisscholen van de gemeente De Marne en Winsum. O.v.b. - sommige scholen hebben afwijkende vakantiedagen - worden hieronder de basisschoolvakanties en vrije dagen vermeld van het schooljaar 2017/2018. De zomervakantie is bij Noordakkoord iets langer. Ook kan een docent een les laten vervallen. In ieder geval worden 36 lessen gegarandeerd bij wekelijkse les.

Vakanties voor het seizoen 2017 - 2018

Start schooljaar 4 september
Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart
Goede vrijdag & Pasen 30 t/m 2 april
Meivakantie 27 april t/m 13 mei
Hemelvaartsweekend valt in de mei vakantie
Pinksterweekend 19 mei t/m 21 mei
Zomervakantie 21 juli t/m 2 september