Als je zeven of acht jaar oud bent kun je beginnen met blokfluitlessen. Blokfluit is een verzamelnaam voor een hele groep fluiten van verschillende grootte. De meest bekende blokfluit is de sopraanfluit. Voor kinderen tot tien jaar ligt de sopraan het meest voor de hand door de handgrootte. Daarna kun je ook leren spelen op de sopranino, alt, tenor en basblokfluit. Er wordt gespeeld op een blokfluit met barokboring.

tel: 0595-571408
mobiel: 06-44442910
mail: Kees Hoek

Op 12-jarige leeftijd mocht ik een keer de tenorblokfluit van mijn broer proberen. Dit vond ik zo leuk, dat ik sindsdien verknocht ben aan de blokfluit en alles wat ermee te maken heeft. Die liefde is nooit meer weggegaan. Eerst kreeg ik een tijdje les van mijn broer, daarna mocht ik echt op les!

Ik bleek over vrij veel aanleg te beschikken en ging na de middelbare school naar het conservatorium in Den Haag. In Den Haag was ik helemaal op mijn plek omdat er een zeer goede historische muziekafdeling is. Bijna tegelijkertijd met mijn blokfluitstudie begon ik een studie historische fagotten.

Naast mijn lespraktijk treed ik vaak op in barokorkesten, in deze orkesten spelen de musici op instrumenten die in de achttiende eeuw werden bespeeld. Ook heb ik meegewerkt aan verschillende cd opnames. 
Mijn leraren waren o.a. Marion Verbruggen, Frans Bruggen, Ricardo Kanji en Danny Bond. In 1986 sloot ik mijn beide studies met goed gevolg af.
Naast mijn docentschap bij Noordakkoord ben ik al vele jaren werkzaam op de muziekschool in Katwijk. Verder verzorg ik cursussen over muziektheoretische onderwerpen zoals de historische uitvoeringspraktijk en de Matthäus-Passion van Bach.